logo-sticky

Yasal bildirimer


TELİF HAKLARI


Şirket merkezi Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barselona), İspanya’da bulunan, Barselona Ticari Sicil Kaydında 39131 kütük, 86 cilt, B-339069 sayfa numarası ile kayıtlı ve vergi numarası A-17583105 olan FLUIDRA COMMERCIAL SAU (bundan sonra “FLUIDRA COMMERCIAL” olarak anılacaktır), www.zodiac-poolcare.es web sayfasının (bundan sonra “Portal” olarak anılacaktır) sahibi konumundadır.

 

Portal, kullanıcıların kişisel düzeyde bilgilendirilmesine yöneliktir. İçinde yer alan veriler, kısmen bile olsa, FLUIDRA COMMERCIAL’in önceden alınan yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kullanılamaz.

 

Bu Portalın sunumu ve içeriği, bir bütün olarak, FLUIDRA COMMERCIAL’in sahibi olduğu fikri mülkiyete yönelik yürürlükteki yasalarca korunmakta olan bir eser niteliğindedir. FLUIDRA COMMERCIAL’in önceden alınan yazılı izni olmadan metinlerin, fotoğrafların veya grafik ögelerin kısmen bile olsa kullanımı ya da çoğaltılması yasaktır. Böyle bir işlem, hileli kullanım olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde, tüm kısmi veya tam çoğaltma, temsil, uyarlama, çeviri ve/veya değişiklikler veya başka bir sayfaya aktarma işlemleri yasaktır. 

 

Bize şu adresten ulaşabilirsiniz: marketing.zpce@zodiac.com


SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


Bu Portalın sunumu ve içeriği, bir bütün olarak, FLUIDRA COMMERCIAL’in sahibi olduğu fikri mülkiyete yönelik yürürlükteki yasalarca korunmakta olan bir eser niteliğindedir. FLUIDRA COMMERCIAL’in önceden alınan yazılı izni olmadan metinlerin, fotoğrafların veya grafik ögelerin kısmen bile olsa kullanımı ya da çoğaltılması yasaktır. Böyle bir işlem, hileli kullanım olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde, tüm kısmi veya tam çoğaltma, temsil, uyarlama, çeviri ve/veya değişiklikler veya başka bir sayfaya aktarma işlemleri yasaktır. 

 

Bu kurala uyulmaması, haklarınızın kullanımına karşılık gelebilecek yasal veya hukuk dışı eylemlerin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanabilir.

Portalda yer alan bilgiler, veriler, grafik ögeler, tasarımlar, yazılımlar, markalar ve diğer içeriklere yönelik tüm Fikri ve Sınai mülkiyet hakları, FLUIDRA COMMERCIAL ve/veya bunun lisans verdiği tarafların mülkiyetinde olup, bunların müşteri/kullanıcı tarafından, Portalın bünyesinde yer alan hizmet ve özellikle bireysel amaçlar dışında herhangi bir amaç için kullanımı, çoğaltılması, aktarımı, değiştirilmesi, dağıtımı veya suistimali yasaktır. 

 

FLUIDRA COMMERCIAL, Portaldan indirilebilecek belge/içeriklere yönelik yürürlükteki mevzuata karşı gelen herhangi bir işlemi yasaklamaktadır. Özellikle ürün katalogları, fiyat listeleri gibi içeriklerin değiştirilmesine veya amaç dışı kullanımına izin verilmez.

 

Bu kurala uyulmaması, haklarınızın kullanımına karşılık gelebilecek yasal veya hukuk dışı eylemlerin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanabilir.


YASAL BİLDİRİMLER


Ürünlerinin kalitesini geliştirmeye yönelik süregiden amacı doğrultusunda, FLUIDRA COMMERCIAL bu Portalda yer alan her türlü bilgiyi önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Şu hususu bilginize sunmak isteriz:

 

- FLUIDRA COMMERCIAL bu Portalda sunulan bilgileri yürürlükteki mevzuat dahilinde aktarabilir ve de kullanabilir.

 

- Sizinle ilgili verilere erişim ve bu verileri düzeltme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı e-posta aracılığıyla dataprivacy@fluidra.com adresine elektronik posta göndererek veya posta aracılığıyla Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barselona) adresine talebinizi göndererek kullanabilirsiniz. Ayrıca gerekmesi durumunda dataprivacy@fluidra.com elektronik posta adresi üzerinden, e-posta başlığına “DPO” yazarak, Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Uygun bir süre zarfında yanıt almamanız durumunda İspanya Veri Koruma Kurumu’na şikayetinizi sunabilirsiniz.


GRAFİK ÖGELERE YÖNELİK KURALLAR


ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK markaları tescillidir. Bu markaların ve logolarının kullanımı FLUIDRA COMMERCIAL’in iznine tabidir.

 

Portal, sunulan bilgiler ve işlevler yürürlükteki yasal kurallara karşılık gelmektedir ancak bunların kullanımı sizin sorumluluğunuz altındadır. FLUIDRA COMMERCIAL, Portalda yayınlanan veya bunun üzerinden erişilebilen hiçbir bilginin kesinliği, ticari değeri, kalitesi veya doğruluğunu garanti etmez.

 

Ayrıca FLUIDRA COMMERCIAL, bu Portalı erişilebilir hale getiren sunucunun, bu Portala erişildiğinde, bir belge indirildiğinde veya bunun herhangi başka bir işlevi kullanıldığında bilgisayarınıza veya diğer cihazlara zarar verebilecek, bunları enfekte edebilecek veya bozabilecek virüslere karşı korunduğu konusunda garanti veremez.

 

FLUIDRA COMMERCIAL, yasalar uyarınca bu Portalın doğru veya yanlış kullanımı sonucu doğrudan veya dolaylı, bilerek veya kazara oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde FLUIDRA COMMERCIAL, bu Portalda iletilen bilgilerde veya sunulan işlevlerdeki hatalar ya da eksikliklerden doğan doğrudan veya dolaylı hasarlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

FLUIDRA COMMERCIAL Portalın içerik veya işlevlerini istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın ve FLUIDRA COMMERCIAL’in sorumluluklarını etkilemeden veya Portal kullanıcısına yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmeden tamamen veya kısmen değiştirme, eklemeler yapma veya bunları silme hakkını saklı tutar. FLUIDRA COMMERCIAL’e Portal aracılığıyla gönderilen mesajlar, FLUIDRA COMMERCIAL’e yönelik bir yükümlülük doğurmaz.

 

Ayrıca Portalda yer alan veriler, programlar veya elektronik belgeleri imha etmemeyi, değiştirmemeyi, kullanılamaz hale getirmemeyi veya bunlara başka bir şekilde hasar vermemeyi ve FLUIDRA COMMERCIAL’in hizmeti sunduğu bilişim kaynaklarını aşırı kullanım sonucu diğer kullanıcıların erişimini engellememeyi ve söz konusu sistem ya da hizmetlere hasar veren, bunları kesintiye uğratan veya hatalara neden olan eylemler gerçekleştirmemeyi açıkça taahhüt edersiniz.

 

Aynı şekilde FLUIDRA COMMERCIAL veya üçüncü tarafların bilişim sistemlerine program, virüs, makro, küçük uygulama, ActiveX denetimi ya da herhangi bir değişikliğe yol açan veya yol açma olasılığı olan başka herhangi bir lojik cihaz ya da karakter dizisi eklememeyi taahhüt edersiniz.

FLUIDRA COMMERCIAL işbu yasal bildirimin, üçüncü tarafların haklarının veya yürürlükteki mevzuatın ihlali durumunda Portala erişimi devre dışı bırakma ya da engelleme hakkını saklı tutar.

 

Portalın işlevlerine erişim sağlayabilmek için kaydolmak gereklidir. Bu bakımdan FLUIDRA COMMERCIAL, Portalın tasarım amacı doğrultusundaki ve özellikle işbu belge ve/veya yürürlükteki yasalara uygun kullanımlara yönelik olarak Portalda bulunan içerik ve işlevlerden yararlanmanız için size ücretsiz bir kullanım lisansı sunar.

 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, abonelik veya kayıt aracılığıyla edinilen kullanıcı verileri şifreler ile korunmaktadır. Şifrenizi gizli tutmayı ve üçüncü taraflarca yetkisiz kullanıma karşı korumayı taahhüt edersiniz. Kullanıcının, hesabının izin verilmeyen her tür kullanımının veya Portalda sunulan hizmetin güvenliğinin, bilgisi dahilindeki tüm ihlalleri hakkında FLUIDRA COMMERCIAL’i bilgilendirmesi gerekir.

 

FLUIDRA COMMERCIAL, kişisel nitelik taşıyan verilerin korunmasını garantilemek ve bunların değiştirilmesini, kaybolmasını, yetkisiz işlenmesi ve/veya erişimini engellemek için teknik durum, saklanan verilerin niteliği ve maruz kaldıkları riskleri göz önünde bulundurarak ve bu konudaki mevzuat uyarınca, gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alır.

 

FLUIDRA COMMERCIAL, kullanıcıların kişisel verilerinin doğrudan FLUIDRA COMMERCIAL ile ilgili nedenlerden kaynaklanmayan durumlarda veya FLUIDRA COMMERCIAL’in dışındaki üçüncü tarafların verileri uygun olmayan şekilde kullanması nedeniyle ifşa edilmesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Portalın kullanım lisansı Avrupa ile sınırlı olduğundan, kullanıcı Portala Avrupa dışından da ulaşabilse de bunun kullanımı yalnızca Avrupa içerisinde yetkilendirilmektedir.


KİŞİSEL VERİLER


Verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda Genel Gizlilik Politikamıza başvurun.


ÇEREZLER


Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda Çerez Politikamıza başvurun.


GEÇERLİ YETKİ ALANI VE KANUN


Portalın yönetimi ve yorumlanması için İspanya mevzuatı geçerlidir. Herhangi bir çelişki veya anlaşmazlık durumunda her iki taraf da Barselona Mahkemelerine başvuracaktır.