logo-sticky

Gizilik politikasi


1. Giriş

 

Gizlilik hakkı ve özellikle kişisel verilerin korunması hakkı, ZODIAC POOL CARE EUROPE (bundan böyle, “FLUIDRA” olarak anılacak),’un dikkate aldığı ve şirketin Etik Kuralları’nda yer alan değerlerden biridir.

 

Bu politikanın amacı, size FLUIDRA’un bu web sitesindeki farklı formlar aracılığıyla toplanabilen söz konusu kişisel verileri nasıl işlediğini açıklamaktır. Kişisel verileriniz gizlilik dâhilinde ve yalnızca sizin izin verdiğiniz amaçlar doğrultusunda aşağıda, işbu Genel Gizlilik Politikası’nda ve farklı formların Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde işlenir.

 

 

2. Gizlilik taahhüdü

 

FLUIDRA, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ve kuralları ve ilgili zamanda geçerli olan kişisel verilerin korunması kurallarına tamamen bağlıdır. Bu, FLUIDRA için öncelikli bir amaç teşkil eder.

 

Bu nedenle FLUIDRA, tüm işleme sürecinde gizliliği temel alarak aşağıdaki ilkeleri uygulama kararını almıştır:

 

 • Verilerin işlenmesinde şeffaflık, önceliklerimizden biridir. Bu nedenle, Sizin hakkınızda kişisel veriler aldığımız durumlarda Sizi verilerin işlenmesinin amacı ile ilgili Gizlilik Politikası’nda gerektiği şekilde bilgilendiririz.

   

 • Yalnızca tamamen gerekli olan verileri işleriz.

   

 • Bizden talep ettiğiniz hizmet için gerçekten gerekli olanlar hariç herhangi bir kişisel veri sağlamanıza gerek duymayız.

   

 • Size, kişisel verilerinizi denetlemeniz için mümkün olduğunca basit yöntemler sunarız.

   

 • Verileri, bize bir hizmet sunan sağlayıcılar veya sizi önceden bildirdiğimiz ve izninizi aldığımız taraflar hariç hiçbir üçüncü taraf ile paylaşmayız.

 

Veri işlemenin amaçları, meşruiyet zeminleri ve koruma süreleri.  

FLUIDRA, kişisel verilerinizi, taleplerinizi yönetebilmek ve ilgilenebileceğiniz hizmet ve ürünleri sunabilmek için toplar. Somut olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleriz:

 

 

Amaç

Yasal Dayanaklar

Saklama süresi

 1. İletişim formu üzerinden gönderdiğiniz sorgularınıza, sorularınıza ve taleplerinize yanıt vermek.

Meşruiyetin zemini, FLUIDRA’nın sorgularınıza yanıt vermekteki meşru menfaatidir.

FLUIDRA’nın sağladığı fayda, ilgili tarafla potansiyel bir sözleşme öncesi ilişki kurarak ihtiyaçlarını tam olarak bilebilmektir.

İlgili tarafların sağladığı faydalar sorguları ya da taleplerine net ve tam cevaplar alabilmektir. 

Meşru menfaat üzerine daha fazla bilgi için lütfen bu gizlilik politikasının 4. Bölümüne bakın.

Sağladığınız tüm veriler talebinizi ya da sorgunuzu karşılamak için gerekli süre boyunca işlenecektir.

 1. Web sayfalarımızı, hizmetlerimizi, ürünlerimizi iyileştirmek ve daha iyi hizmet ve içerik sağlamak.

Meşruiyetin zemini çerezleri Kabul ederek verdiğiniz onaydır.

Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.Bazı durumlarda, yasal yükümlülüklere uymak üzere veya Sizinle gerçekleştirebileceğimiz herhangi bir sözleşme ilişkisine yönelik olarak kişisel verilerinizin işlenmesi gerekli olabilir.

 

Diğer durumlarda ve mümkün olduğu ölçüde, kişisel verilerinizi işlemek için sizin izninizi isteriz.

 

 

3. Uluslararası veri aktarımı

 

Uluslararası düzeyde bir şirket olan FLUIDRA’un hizmetlerini AB’nin dışından sunabilen uluslararası sağlayıcıları bulunduğundan, verilerinizin Avrupa Birliği’nin ya da Avrupa Ekonomik Alanı’nın dışında işlenmesi mümkündür.

Her durumda FLUIDRA söz konusu veri işleme etkinliklerinin, içlerinde Avrupa denetçisince onaylanan sözleşmeleri içeren AB onaylı Standart Maddeler bulunabilen ve verilerin işlenmesinin Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nce, üçüncü tarafların sertifikalarınca vb. belgeler ile belirlenen gerekliliklere uyduğunu garanti etmek için yeterli güvenceyi sağlayan uygun güvenceler ile daima korunduğundan emin olur.

 

 

4. Meşru menfaate dayalı işleme faaliyetleri

 

Bu Gizlilik Politikasının ikinci bölümünde belirtilenler uyarınca, FLUIDRA meşru menfaate dayalı olarak işleme faaliyetleri yürütebilir. Meşru menfaati değerlendirmek için meşru menfaatin bir ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçümde bir veri kontrolörü olarak kendi edindiğimiz faydaların yanı sıra üçüncü tarafların edindiği faydalar analiz edilmekte ve işleme faaliyetine ilişkin meşru menfaatimizin kullanıcıların menfaatleri, hakları ve özgürlüklerinden önce geldiği sonucuna varılmaktadır.

 

İstediğiniz zaman bu Gizlilik Politikasının 6. Bölümünde evrilen adresten Veri Koruma Görevlimiz (DPO) ile iletişime geçerek meşru menfaatin ölçülmesine ilişkin daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu fırsattan istifade ederek size meşru menfaate dayalı işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz.5. Verilerin işlenme ve saklanma süresi

 

FLUIDRA’da, kişisel verileri gerçekten yararlı oldukları ve size bunları kullanarak kaliteli bir Hizmet sağlayabileceğimiz süre boyunca işleme taahhüdümüz bulunur. Bu nedenle, kişisel verilerin işlenme ve saklanma süresini minimum düzeye çekebilmek için tüm gerekli ve uygun önlemleri alırız.

 

Bu bakımdan, verilerin alınmasına yönelik her formda size verilerin işlenmesi ve/veya kişisel nitelikli verilerinizin saklanmasına yönelik öngörülen süreyi bildiririz.

 

Her durumda, bizden verilerinizi silmemizi talep etseniz bile, verileri uygun engellemeler dâhilinde yasal yükümlülüklerimize uymak ve ilgili konularda yetkili Kurumlara sunabilmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayabiliriz.

 

 

6. İspanya Veri Koruma Kurumu (AEPD) huzurunda hak ve şikayetlerin kullanılması

 

Kişisel verilerinizin FLUIDRA tarafından işlenmesinin bir sonucu olarak yürürlükteki mevzuat size bir dizi hak sunar. Haklarınızı kullanmayı kolaylaştırabilmek için size aşağıda her hakkın özet bir açıklamasını sunuyoruz:

 

1. Erişim hakkı: Sizin hakkınızda işlediğimiz verileri ve bunları ne amaçla işlediğimizi bilme hakkınız bulunur.

 

2. Düzeltme hakkı: Verileriniz daima size ait olduğundan, kayıtlarımızdaki verilerin hatalı olduğunu fark etmeniz durumunda istediğiniz zaman bizden bunun düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

 

3. Silme hakkı: İstediğiniz zaman kişisel verilerinizin dosyalarımızdan silinmesini talep edebilirsiniz. Ancak, yukarıda verilerin saklanması hakkındaki bölümde belirttiğimiz gibi, belirli durumlarda mevzuata uymamız için bu hakkınızı kullanmanız fiili olarak mümkün olmayabilir.

 

4. Reddetme hakkı: Verilerinizi işleme amaçlarımızdan herhangi birine yönelik olarak, her durum için geçerli gizlilik politikası uyarınca verilerinizin işlenmesine karşı çıkabilirsiniz.

 

5. Verilerin işlenmesinin sınırlanması hakkı: Aşağıdaki durumlarda verilerin işlenmesinin sınırlanmasını talep edebilirsiniz:

 

a. Sizin hakkınızda sakladığımız verilerin doğru veya tam olmadığını düşünmeniz durumunda;

b. Verilerinizi meşru bir şekilde işlemediğimizi düşünmeniz, ancak verilerin silinmesindense işlenmesinin kısıtlanmasını tercih etmeniz durumunda;

c. Sakladığımız verilerin artık bunların toplanması amacı doğrultusunda gerekli olmaması, ancak yasal işlem gerçekleştirebilmeniz için bunları saklamamızın gerekmesi durumunda;

d. Herhangi bir verinin işlenmesine yönelik olarak reddetme hakkınızı kullanmış olmanız ve bizden bu konuda yanıt beklemeniz durumunda.

 

6. Verilerinizin taşınması hakkı: Teknik olarak mümkün ve uygun olduğu sürece sağladığınız kişisel verilerin başka bir veri işleme sorumlusuna aktarılmasını talep etme hakkınız bulunur. Bunun mümkün olması durumunda verilerinizi doğrudan başka bir veri işleme sorumlusuna aktarırız. Ancak mümkün olmaması durumunda verilerinizi Size standart bir formatta sunarız.

 

Verilerinizi izin temelli olarak işlediğimiz sürece izninizi istediğiniz zaman ve kullanılan hakka bağlı olarak, Size belirli hizmetleri sunamamamız dışında başka bir sonuç doğurmayacak şekilde, geri alabilirsiniz.

 

Haklarınızı dataprivacy@FLUIDRA.com adresine e-posta göndererek FLUIDRA’ya ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz. 

 

Ayrıca gerekmesi durumunda dataprivacy@fluidra.com adresinden, e-posta başlığına  (DPO) yazarak, Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ya da konuya ilişkin başka her türlü mesele hakkında şüphe ya da şikayetleriniz olursa dataprivacy@FLUIDRA.com adresine “Veri Koruma Görevlisi” referansıyla ya da onun ilgisine sunarak e-posta gönderip DPO’muz ile iletişime geçebilirsiniz. Makul bir süre içinde yanıt almamanız durumunda ilgili Veri Koruma Makamına şikayette bulunabilirsiniz.

 

 

7. Verilerin işlenmesi bakımından Gizlilik ve Güvenlik

 

Kişisel verileriniz bizim için çok önemlidir. Bunları en yüksek gizlilik düzeyi ile yönetip işler, gerekli ve uygun gördüğümüz tüm güvenlik önlemlerini alırız.

 

Bu bakımdan FLUIDRA, kullanıcılar tarafından sağlanan verilerin kaybını, kötüye kullanımını, değiştirilmesini, verilere yetkisiz erişimi ve verilerin çalınmasını engellemek üzere elinde bulunan tüm teknik verileri kullandığını beyan ve temin eder.

 

 

8. Sosyal medya

 

Sosyal medya birçok İnternet kullanıcısının günlük yaşamının bir parçasıdır. Kullanıcılar için sosyal medyada farklı profiller oluşturduk. 

 

Tüm kullanıcıların FLUIDRA’a ait farklı sosyal medya kanallarındaki sayfa veya gruplara katılma fırsatı bulunur. 

 

Ancak verilerinizi doğrudan talep ettiğimiz durumlar hariç (örneğin pazarlama çalışmaları, yarışmalar, promosyonlar veya diğer herhangi geçerli bir yöntem ile), verileriniz ilgili Sosyal Medya platformuna aittir. Bu nedenle, platformun kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını dikkatli bir şekilde okumanızı ve verilerinizin işlenmesine yönelik tercihlerinizi yapılandırmanızı öneririz.